Kosten

De tarieven voor behandeling worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en zijn voor iedere behandelaar gelijk. Vooraf krijgt u altijd een volledige kostenbegroting van de voorgestelde behandeling waarmee u bij uw zorgverzekeraar kunt navragen wat uw eigen bijdrage is. Implantaten ten behoeve van kronen op implantaten worden in de regel deels vergoed vanuit uw aanvullende tandartspakket. In zeer uitzonderlijke gevallen kan een behandeling vergoed worden vanuit uw basisverzekering.


Mits u hiervoor in aanmerking komt, wordt een overkappingsprothese op implantaten, het zogenaamde klikgebit, voor 100% vergoed uit de basisverzekering. Wél geldt er een eigen bijdrage die u voor deze behandeling moet betalen. Deze eigen bijdrage kan deels nog wel vergoed worden uit uw aanvullende tandartspakket.