Eerste consult

Tijdens het eerste consult wordt uw klacht of de noodzaak tot behandeling geïnventariseerd. We beoordelen de situatie in de mond en er worden één of meerdere röntgenfoto’s gemaakt. De behandelingsmogelijkheden met implantaten zijn heel divers. Een behandeling is dan ook een maatproduct omdat het van diverse factoren afhangt, zoals klachten, wensen, mogelijkheden, mondgezondheid en algemene gezondheid. Wat voor de één geldt hoeft voor de ander niet van toepassing te zijn. Op basis van de verwijzing van uw eigen tandarts, uw wensen, het onderzoek en de medische en dentale anamnese wordt een behandelplan voorgesteld en besproken. Wanneer u akkoord bent met het behandelvoorstel, wordt een afspraak gemaakt voor de behandeling.
Het eerste consult duurt ongeveer 30 minuten.