Kosten

De tarieven voor behandeling worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en zijn voor iedere behandelaar gelijk.

Voorafgaande een behandeling krijgt u altijd een volledige kostenbegroting waarmee u bij uw zorgverzekeraar kunt navragen wat uw eigen bijdrage is.

Bij het eerste consult worden de volgende codes in rekening gebracht:

C28 Uitgebreid onderzoek, opstellen en vastleggen behandelplan        

X10 Kleine röntgenfoto *

X21 Kaakoverzichtsfoto (zo nodig)

*Per gemaakte röntgenfoto